Middin

Middin zet zich iedere dag in voor ruim 4400 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op ons rekenen.

Kijken naar mogelijkheden

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden: wat kan wel? Middin is dichtbij, midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. We verstevigen en activeren netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen.


Website www.middin.nl
E-mailadres klantcontact@middin.nl
Telefoon 070 372 12 34
Aanwezig Maandag 11.00 - 13.00 uur
Donderdag 9.30 - 11.30 uur