JobhulpMaatje Zoetermeer

Ben je onlangs je baan verloren, heb je al jaren geen werk meer, of zit je niet op je plek? JobHulpMaatje steunt werkzoekende mensen en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk.

Samen werkt het

De gecertificeerde vrijwilligers van JobHulpMaatje bieden werkzoekenden sociale en praktische ondersteuning. Ben jij op zoek naar werk en ondervind je daar belemmeringen bij? JobHulpMaatje helpt je je kansen op (ander) werk te vergroten.

JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en reïntegratietrajecten. Dat doen we door werkzoekenden mens- en doelgericht bij te staan.

Samen werkt het!

Een faire kans op werk

Nu we de Corona-pandemie achter ons laten en onze samenleving langzaam weer wordt zoals deze was voor alle maatregelen, willen wij, vrijwilligers van JobHulpMaatje Zoetermeer, ons sterk maken voor de mensen die ook nu weer langs de zijlijn van de arbeidsmarkt dreigen te blijven staan.

Wij willen ze graag helpen en daarom is het belangrijk dat in heel Zoetermeer en omgeving bekend is wie wij zijn en wat we doen.

In een publiciteitscampagne die loopt van april tot en met juni van dit jaar en die we afsluiten met een bijeenkomst voor onze partners en sponsoren hopen we te bereiken dat mensen op zoek naar werk ons sneller en makkellijker kunnen bereiken.


Website jhm-zoetermeer.nl
E-mailadres info@jhm-zoetermeer.nl
Telefoon 06 4157 2157
Aanwezig Dinsdag van 9.00 - 11.30 en donderdag van 14.00 - 17.00 uur