Stichting iDb voor Inclusie en Discriminatiebestrijding

Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving. Stichting iDb signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden.

Wij adviseren en ondersteunen individuele personen en organisaties kosteloos bij ervaren en gesignaleerde discriminatie. Dit doen wij binnen het kader van de Algemene Wet Gelijke Behandeling en volgens de kernwaarden van onze organisatie. De primaire taken op het gebied van discriminatiebestrijding zijn geclusterd binnen de basisvoorziening.

Bij het uitvoeren van de primaire taken stemmen wij af op lokale ontwikkelingen, lopende initiatieven en op speerpunten van het overheidsbeleid. Dit flankerend aanbod wordt uitgevoerd binnen programma’s, projecten en activiteiten waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op positieve krachten binnen de samenleving.


Website www.stichtingidb.nl
E-mailadres info@stichtingidb.nl
Telefoon 0800-3218686